Driver du företag med fokus på hållbarhet eller cirkulär ekonomi? Är du redo att synas, utvecklas och bidra till ett mer cirkulärt Umeå?

Ansök nu till tävlingen REDO, där ni har möjlighet att få tillgång till lokal i bästa läge, affärsstöd, expertis och nätverk.

Vi söker

 • Vi eftersöker entreprenörer som arbetar inom något av följande områden: återbruk, second hand, up-cykling, uthyrningstjänster, delningstjänster eller reparationstjänster. Det kan vara en produkt eller tjänst, en mjukvara eller hårvara, en applikation eller molntjänst, eller något helt annat. Det viktigaste är att lösningen bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt Umeå

 • Vi söker dig eller er som har ett företag alternativt en långt gången affärsidé som på ett tydligt sätt bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt Umeå

 • Med fördel har ni testat och verifierat att det finns ett behov av er produkt eller tjänst


Så ansöker du till REDO senast 12 september

k

k

k

k

h

Så här fungerar antagningsprocessen

 • Berätta kort om din verksamhet och varför du behöver tillgång till butikslokal i bästa läge, affärsstöd, expertis och nätverk (max en halv sida)

 • Lämna även in en Circular Business Model Canvas. Lär dig mer om Circular Business Model Canvas

 • Senast den 12 september behöver du lämna in ditt bidrag

 • Skicka in ditt bidrag till info@reumea.se, glöm inte att lämna ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig vid behov

  k

  k

 • Den 14 september kommer vi att återkoppla till alla inlämnade bidrag, vi kommer att välja ut 5 stycken som går vidare till nästa fas i REDO

 • Går du/ni vidare till nästa fas i REDO behöver du förbereda en 10 minuter lång pitch som beskriver hur din affärsidé bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt Umeå. Därefter följer 15 min för frågor från panelen

 • Under Hållbarhetsveckan, onsdag 22 september kommer de bidrag som går vidare att få möjlighet att presentera sin affärsidé för vår panel från RE Umeå. För att förbereda er inför REDO och ge er bästa förutsättningar att utveckla och presentera er pitch erbjuder Coompanion pitch-träning och affärsstöd

 • Den 24 september kommer vi att meddela vilka bidag som kommer att att antas till RE Umeå som en del i vår viktiga utvecklingsresa. RE Umeå förbehåller sig rätten att välja ut 1-3 bidrag som erbjuds plats i RE Umeå

 • Har du frågor kontakta Jonas Lundh på Coompanion

Om du blir antagen

De företag/affärsidéer som blir antagna till RE Umeå kommer att erbjudas:

 • Lokalyta i bästa läge. MVG-gallerian i central Umeå utan kostnad under 6 månader

 • Affärsstöd och en dedikerad Affärsrådgivare under 6 månader

 • Expertis och tillgång till outnyttjade resurser och material från Vakins återvinningscentraler

 • Tillgång till Umeå kommuns breda nätverk i näringslivet

 • En RE Umeå gemenskap bestående av många olika aktörer som tillsammans vill bidra till en cirkulär stad


Vad är RE Umeå?

och vad är REDO?

RE Umeå är ett samarbete mellan Coompanion, Vakin, Diös och Umeå Kommun. Vårt övergripande syfte är att etablera och accelerera en cirkulär ekonomi i Umeå. Med hjälp av våra samlade resurser, kompetenser och nätverk kommer vi tillsammans med noggrant utvalda entreprenörer utveckla en handels- och mötesplats i MVG gallerian. RE Umeå fokuserar på cirkulära produkter och tjänster såsom återbruk, second hand, up-cykling, uthyrningstjänster, delningstjänster eller reparationer. REDO är en tävling som arrangeras av RE Umeå. Syfte med REDO är att hitta och rekrytera entreprenörer och bolag med betydande potential att bidra till en starkare cirkulär ekonomi i Umeå.

RE Umeå har nya lokaler i MVG

Hösten 2021 öppnar vi upp dörrarna och lanserar RE Umeå. Följ oss på Facebook för mer information.

Om RE Umeå

För att säkra en hållbar och bättre framtid krävs en förändring i våra prioriteringar och beteendemönster. Omställningen till en cirkulär ekonomi är ett centralt led i arbetet med att kontrollera vår resursanvändning och begränsa vår klimat- och miljöpåverkan. Två viktiga delar i denna omställning är att:

 • minska konsumtionen av nya produkter

 • öka tillvaratagandet och återanvändandet av befintliga produkter/resurser

Coompanion, Vakin, Diös och Umeå Kommun ser möjligheten att tillsammans skapa en verksamhet som kan bidra till en starkare cirkulär ekonomi i Umeå. Därför har vi skapat RE Umeå.

RE Umeås övergripande syfte är att accelerera den cirkulära ekonomin i Umeå. Omställningen till en cirkulär ekonomi bygger på samarbete, enad kraft och lokalt engagemang - hos såväl medborgare som privata och offentliga organisationer och företag. Under kommande år kommer RE Umeå att transformera delar av MVG gallerian till en vibrerande mötesplats fyllt med cirkulära tjänster och produkter.

VARFÖR finns vi - Vi skapar förutsättningar för en cirkulär ekonomi i Umeå.

HUR uppnår vi det - Tillsammans med lokala entreprenörer och cirkulära affärsmodeller utvecklar och erbjuder vi attraktiva alternativ till ”ny konsumtion”.

VAD erbjuder vi - En cirkulär (fysiskt/digital) handelsplats som utgår från invånarnas reella behov och fokuserar på återbruk, second hand, up-cykling, uthyrningstjänster, delningstjänster och reparationer.

k

Vision

Vår vision är en accelererande cirkulär ekonomi i Umeå, möjliggjord av medborgare och företag, konsumenter och producenter, kommunala och privata aktörer, ideella föreningar och drivna entreprenörer.

Tillsammans bidrar vi till det cirkulära Umeå.

Kontakta oss

Följ oss i våra digitala kanaler

© 2021 RE Umeå

Facebook icon
Instagram icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge